PROSJEKTER

NÆRINGSTOMTER PÅ KVIMO

Illustrasjon: Mulighetsstudie Bjelland, 2013

Et av hovedprosjektene for Bjelland Næringsutvikling har vært engasjementet med industriområdet på Kvimo. Målsettingen er å få nye etablere til området, og BNU har engasjert seg direkte i arbeidet. Blant annet er det jobbet sammen med kommunen for å forsøke å markedsføre og gjøre området kjent og attraktivt for potensielle etablerere.

Som en del av arbeidet organiserte Bjelland Næringsutvikling en dugnad og fikk ryddet området for kratt og skog. Dette slik at området skal bli synlig for forbipasserende.

Det er også blitt satt opp et skilt/banner mot veien som opplyser om at det er ledige næringstomter. BNU vil også jobbe videre for å holde området reint for kratt og skog, og ønsker også at grunnleggende infrastruktur skal bli opparbeidet. Marnardal Kommune har gitt et tilsagn på NOK 3 millioner til erverv og opparbeiding av infrastruktur på området hvis det blir kommunesammenslåing.

Totalt tilgjengelig område er ca 70 mål, hvorav 35 mål er enten tatt i bruk eller kan enkelt klargjøres for nye tomter.

Tomtene tilbys av Marnardal kommune og kontaktperson for interessenter er rådmann Kjell Rune Olsen.

epost: kjell.rune.olsen@marnardal.kommune.no