OM OSS

Styret

Styret består pr. 02. april 2020 av:

Åsmund Mjåland, styreleder

Kenneth Roland, styremedlem

Ånen Trygsland, styremedlem

Rune Svensson, styremedlem

Eva Haugland Åsland, styremedlem

Kristine Valborgland, styremedlem

Arne Roland, styremedlem

Bjørgulv Foss, vararepresentant m/møterett

Marte Eriksen, vararepresentant m/møterett

Trygve Haraldstad, vararepresentant m/møterett

(Styret velges for 2 år av gangen.)