OM OSS

Styret

Styret består i dag av:

Arne Roland, styreleder

Kenneth Roland, styremedlem

Ånen Trygsland, styremedlem

Bjørgulv Foss, styremedlem

Gunnar Ravndal, styremedlem

Arne Roland, styremedlem

Rune Svensson, vararepresentant

Styret velges for 2 år av gangen.