OM OSS

Styret

Styret består pr. 17. juni 2019  av:

Arne Roland, styreleder

Kenneth Roland, styremedlem

Ånen Trygsland, styremedlem

Rune Svensson, styremedlem

Eva Haugland Åsland, styremedlem

Kristine Valborgland, styremedlem

Bjørgulv Foss, vararepresentant m/møterett

Marte Eriksen, vararepresentant m/møterett

Trygve Haraldstad, vararepresentant m/møterett

Styret velges for 2 år av gangen.