Styreprotokoller

Bjelland Næringsutvikling er et aksjeselskap og har som sådan ingen lovmessig plikt til å offentliggjøre saklister og protokoller fra styremøter og generalforsamling. En viktig målsetting er imidlertid å sikre et bredere engasjement og spre informasjon om hva næringsutviklinginsselskapet og styret til enhver tid arbeider med, og styret har derfor besluttet at relevante saksdokumenter gjøres tilgjengelige for offentligheten. De vil derfor bli publisert her på hjemmesiden.