PROSJEKTER

MARKEDSFØRING

Bjelland Næringsutvikling legger opp til å drive en åpen virksomhet og ønsker å bidra til et sterkt engasjement for næringsutvikling blant bygdas befolkning, øke forståelse for betydningen av å sikre og utvikle nye arbeidsplasser og tilrettelegge for at flere skal kunne utvikle egne virksomheter.

BNU har sett behovet for å øke markedsføringsinnsatsen av det arbeidet som gjøres, både på generell basis, men ikke minst mot aktuelle etablerere på industriområdet på Kvimo. Styret har besluttet å etablere egen hjemmeside og også være til stede på facebook. Hjemmesiden kan også være inngangsporten for andre næringsdrivende i Bjelland, også de som ikke selv har kapasitet eller kompetanse til å etablere sin egen side.

Marnardal kommune har gitt tilskudd til etableringen av hjemmesiden og også drift det første året. Amanda Roland har gjort mesteparten av arbeidet med hjemmesiden og Gidske Rue har bidratt med innhold. De vil også jobbe videre med å holde hjemmesiden oppdatert og de vil gjerne har innspill på forbedringer og nye artikler. Alt som foregår av næringsaktiviteter i Bjelland er av interesse.

Hvis du har kommentarer, innspill eller forslag til forbedringer og/eller liknende, ta kontakt på post@bjellandutvikling.no.