Ledig stilling

Bjelland Næringsutvikling ble stiftet i 2015. Vi har som formål å tilrettelegge for utvikling i Bjelland ved å tilby rådgiving og støtte til eksisterende og nye virksomheter i bygda, drive markedsføring av mulighetene i bygda, samt delta i utviklingsprosjekter og ta eierskap i andre virksomheter i Bjelland. Vi legger opp til å drive en åpen virksomhet og ønsker å bidra til et sterkt engasjement for næringsutvikling blant bygdas befolkning, øke forståelse for betydningen av å sikre og utvikle nye arbeidsplasser og tilrettelegge for at flere skal kunne utvikle egne virksomheter.

Vi har nå fått en henvendelse fra en seriøs aktør innenfor skogbruket og som vurderer å etablere en produksjonsbedrift i regionen, og som trenger en kandidat som kan lede etableringen lokalt og senere drive produksjonen.

På vegne av denne aktøren så leter vi derfor etter en:

Daglig Leder/Produksjonsleder


Oppgaver:

• Lede utviklingen og etableringen av produksjonsfasilitetene

• Rekruttere 2-3 produksjonsmedarbeidere

• Lede produksjonen og den daglige driften

• Jobbe tett med eiere og styret


Kvalifikasjoner:

• Minimum ha fagutdannelse

• Minimum 5 års erfaring fra produksjonsbedrift

• Helst ledererfaring, gjerne som bas eller formann

• Bevissthet rundt sin egen rolle som leder

• Må være komfortabel med å utrykke seg skriftlig

• Må ha grunnleggende kunnskap om dataverktøy

• Må ha førerkort kl T (traktor) og C1 (lett lastebil), og helst C/CE (lastebil) og truckførerbevis

• Må kunne jobbe selvstendig og drive produksjonen effektivt

• Ha sans for detaljer og kvalitet

• Ha god kommersiell forståelse

• Ha et ekte engasjement for helse, miljø og sikkerhet og for et godt arbeidsmiljø


Det vil bli gitt anledning til kursing og kompetansebygging etter behov.

Det vil bli tilbudt konkurransedyktig grunnlønn, men det er også ønskelig at den som ansettes får deleierskap i virksomheten. Ansettelse vil være i produksjonsselskapet.

Arbeidssted vil være Indre Agder, i eller i nærheten av Bjelland. Oppstart etter avtale.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt og er gjensidig uforpliktende. Alle kandidater vil få beskjed om de er aktuelle for stillingen eller ikke, og de som er aktuelle vil bli kalt inn til videre diskusjoner. Oppdragsgiver vil ikke gi en begrunnelse for avslag til de kandidater som ikke blir funnet aktuelle.

Dette er en god mulighet for den rette kandidaten. De som er interessert kan snarest mulig sende en skriftlig søknad og CV på mail til: arne.roland@arterra.no