Rasteplass på Kvimo

14.10.2016

Forslag er å etablere en rasteplass på sletta ved bensistasjonen.

Kilde: Generaforsamling i BNU

Forslaget er drøftet i styret i BNU, men det mangler foreløpig noen som kan jobbe konkret videre med forslaget.