Oppstillingsplass for bobiler og campingvogner

14.10.2016

Idé: det burde etableres oppstillingsplass for bobiler og campingbiler på industriområdet, nord for bensistasjonen og mot elva.

Dette for å tilby plass til laksefiskere. Slike plasser burde være enkle å opparbeide uten for store invetseringer.

Status: Det mangler noen til å drive fram forslaget. En forutsetning vil også være at det kan gis de nødvendige tillatelser fra kommunen for å anvende området til oppstillingsplass, i det minste inntil tomtene skal benyttes til næringsbygg.

Kilde: Idédugnadsmøte i BNU