Ladestasjon for el-biler

25.09.2016

Ved flere anledninger er det kommet opp forslagt om at det burde etableres en ladestasjon for el-biler i Bjelland slik at mer av gjennomgangstrafikken kan fanges til nytte for butikk og andre næringsdrivende i bygda.

STATUS: Bjelland Næringsutvikling har satt igang et lite prosjekt som skal utrede aktuelle lokasjoner for en slik hurtigladestasjon og også se på tekniske løsninger og kostnader på de aktuelle lokasjonene. Marnardal kommune bidrar med 15 000,- til denne utredeningen. Resten gjøres på dugnad i BNU. Det er meningen at utredningen skal være ferdig innen 1. kv 2017. Ta kontakt hvis du har lyst til å bidra eller vil vite mer om dette arbeidet. Se også kommentarer nedenfor for ytterligere informasjon.

Forslagstiller: Generalforsamling i BNU