Bruk av ungdomshuset

14.10.2016

Det burde gjøres et arbeid for å se om det gamle ungdomshuset kan benyttes til noe.

I Mulighetsstudien er det skissert en løsning. Kan det lages kafé eller kunstatelier der? Plasseringen er topp i forbindelse med elva og med den gamle broa som binder det sammen med sentrum og hovedveien.

Kilde: Anonym