Idébanken

Her vil vi legge ut idéer som er kommet til oss, men som foreløpig ikke har noen eier eller noen som har plukket den opp. Det betyr at hvis DU har lyst til å gjøre noe med idéen, så er det bare å ta den! Vi hjelper gjerne til med å kontakte den som har kommet med forslaget, eller alt annet som du trenger hjelp til for å sjekke om det er muliget å realisere idéen. Ta kontakt hvis du ønsker å se nærmere på noen av mulighetene som ligger her og venter!

Vi ønsker også at du tar kontakt hvis du har en idé eller et forslag som du ønsker å legge ut her. Du kan være fullstendig anonym hvis du ønsker, og det kan være en fin måte å teste ut en idé på og se på reaksjonene fra andre.

Minilager

13.01.2017

Det er økende behov for lager for folk som bor i byene og kanskje det kan etableres et minilager på Kvimo Næringsområde?

Når fiberkablene er på plass på Bjelland så bør det være grunnlag for at enda flere kan jobbe de-sentralt; helt eller delvis. Vi ønsker å etablere et kontorfellesskap på Bjelland og der man kan bruke et slikt kontor etter behov.

Bjelland har en flott skytebane. Er det mulig å bruke den mer aktivt i forhold til reiseliv og turisme?

Det burde gjøres et arbeid for å se om det gamle ungdomshuset kan benyttes til noe.

Ved flere anledninger er det kommet opp forslagt om at det burde etableres en ladestasjon for el-biler i Bjelland slik at mer av gjennomgangstrafikken kan fanges til nytte for butikk og andre næringsdrivende i bygda.