OM OSS

Hva gjør Bjelland Næringsutvikling?

Bjelland Næringsutvikling (BNU) er et selskap som har som formål å bidra til utvikling av nye og eksisterende virksomheter i Bjelland. Dette gjør vi ved aktiv deltagelse, tilrettelegging og rådgiving. Vi driver markedsføring av mulighetene i bygda og er involvert i utviklingsprosjekter som har Bjellandsutvikling som formål. Selskapet ble stiftet i 2015.

Vi ønsker å bidra til et sterkt engasjement for næringsutvikling blant bygdas befolkning, øke forståelse for betydningen av å sikre og utvikle nye arbeidsplasser og tilrettelegge for at flere skal kunne utvikle egne virksomheter.

Mer spesifikt kan vi bistå med:

Prosjektlanlegging og forretningsplaner

  • Har du en drøm og tanker om å drive for deg selv, men er usikker hva du må gjøre? Vi kan hjelpe deg å lage en foreløpig forretningsplan og få ideén din et stykke videre.

Finansieringsplaner og kontakt med finansieringskilder

  • Det kan være krevende å finne nødvendige midler i en oppstart. Vi har erfaring og kontakter som vi bistå med og rettlede deg i hvor du kan finne oppstartsmidler og finansiering.

Gjennomføringsfasen

  • Vi hjelper deg med finne fram i skjemaer og søknader og gjøre de nødvendige registreringer (f.eks i Foretaksregisteret hvis det er aktuelt)
  • Vi kobler deg med de rette og nødvendige rådgivere hvis vi ikke kan hjelpe deg direkte

Generell bedriftsrådgiving og økonomiske analyser

  • Vi kan hjelpe deg med generelle økonomiske analyser