PROJEKTER

GRØNNE DATASENTRE

Norge er i en unik posisjon for å etablere en betydelig næring innen drift av grønne datasentre på grunn av vårt kjølige klima, rene energi, gode infrastruktur, politiske stabilitet og høye kompetanse.

Datamengdene i verden vokser eksponensielt, og med dem vokser behovet for å lagre data på en trygg, kostnadseffektiv og miljøvennlig måte. Norge kan innta en internasjonal posisjon innenfor grønne datasentre, ikke bare som råvareleverandør av kraft, men også som produkt- og tjenesteleverandør. Forspranget vårt er overflod av grønn kraft, politisk og økonomisk stabilitet.

 (Kilde: Forum For Grønne Datasentre)

Bjelland og Kvimo Industriområde har en rekke av de grunnleggende forutsetninger på plass og området er meldt inn til Vest-Agder fylkeskommune som et potensielt område for slike grønne datasentre. Realistisk sett så er dette et langsiktig prosjekt og med stor usikkerhet, men hvis det lar seg realisere, så er potensialet stort både når det gjelder aktivitet og kompetansearbeidsplasser, både i utbyggings- og i driftsfase. Les mer