BEDRIFTSPROFILEN

Rune Svensson Transport AS 

Bilde: Rune Svensson Transport er blitt en betydelig virksomhet, her samlet foran noen av bilene sine. Nummer to fra venstre er gründer Rune Svensson, og med sønn og medeier Willy Svensson til venstre. Videre fire av de ansatte, f.v.: Terence Mc Dermot, Christian Olsen, Preben Aas og Alf Joakim Tønnesen. Odd Steinar Malmø var ikke til stede da bildet ble tatt.

Rune Svensson Transport AS ble startet opp av Rune Svensson i år 2000. Firmaet hadde først 1,2 årsverk og utførte oppdrag for Kristiansand Sentralvaskeri (nå Nor-Tekstil AS). I dag er de 7 ansatte, hovedkunden er Nor-Tekstil AS men kjører også godstransport for Seafront AS ved behov. De påtar seg leietransport over hele Sørlandet og mer til - fra Flekkefjord i vest til Drammen i øst og Hovden i nord. I slutten av august ble firmaet nominert til Årets Sørlandsbedrift 2016. 

Hvorfor startet du opp egen virksomhet? Jeg har alltid hatt lyst til å drive for meg selv, og å skape noe nytt. På slutten av 90-tallet var jeg medeier i et transportfirma, og hadde ansvaret for kjøring for Kristiansand Sentralvaskeri. Jeg fikk spørsmål fra vaskeriet om jeg ville overta kjøringen selv, men tenkte da at det ikke kunne la seg gjøre. Jeg lot tanken på egen virksomhet modnes i ett års tid, før jeg bestemte meg for å ta sjansen.

Hva har vært det mest krevende med å starte egen virksomhet? Hvis jeg skulle gjort alt selv, hadde det blitt veldig krevende og tatt lengre tid. Derfor kjøpte jeg alle tjenestene jeg trengte for å starte opp. Jeg kontaktet regnskapsbyrå og revisor som ordnet med alt papirarbeid og formaliteter. Dermed kunne jeg konsentrere meg om jobben min.

Har dere råd til andre som tenker på å starte for seg selv? Man må tørre å satse, og man må tåle å tape litt i noen år. Det tar tid å bygge opp egen virksomhet, og man tjener ikke fra dag en. Jeg skjønner at mange ikke satser når de har en godt betalt ni-til-fire jobb, - det er de eventyrlystne som våger å ta sjansen!

Når det gjelder selve oppstarten, så ta kontakt med noen som kan alt av papirarbeid, det er vel anvendte penger. Hvis man skal gjøre alt selv, er sjansen stor for at man mister motet underveis. Denne investeringen gjorde at jeg kunne konsentrere meg om jobben min imens, og jeg ikke angret på det. Lei folk til det du ikke kan selv, så lærer du heller underveis.

Hvis man er gift eller er samboer, er det veldig viktig å ha dem med på laget fra første stund, og at de er klar over hva det innebærer å starte for seg selv. Dette er ingen vanlig «9 til 4»-jobb, men en livsstil. Man må være tilgjengelig hele tiden, og man har ikke råd til å si nei. Man må også ofre mye, f.eks. blir det lite tid til ferie.

Hva er de største utfordringene som dere møter i det daglige? Det er rett og slett å få tida til å strekke til! Døgnet har for få timer, uka har for få dager.

Hva er bra med å drive i Bjelland? Vi bor her, men kjører ut fra Kristiansand. Vi har bilene stående på Nor-Tekstil, men kjører dem hjem på kveldene eller i helgene for å skru, vaske, etc. Tidligere har bilene fylt opp tunet hjemme, men nå har vi leid oss inn i næringsbygget på Kvimo. Det er veldig greit med eget verksted, bedre plass og mindre oljesøl siden vi har anskaffet en oljeutskiller.Hva er de største utfordringene som dere møter i det daglige?
Det er rett og slett å få tida til å strekke til! Døgnet har for få timer, uka har for få dager.

Har dere noen planer om endringer/utvidelser av driften? Hittil i 2016 har vi hatt mange endringer og utvidelser av drifta. Vi har vært med å kjøpe næringsbygget på Kvimo, og har startet opp bensinstasjonen der igjen sammen med Ånen Trygsland AS. Vi har utvidet transport-firmaet med 1 ansatt, og har planer om å kjøpe en trekkvogn til i løpet av høsten. Så jeg vil si at 2016 har vært ganske ekspansivt!

Hva tenker dere om fremtiden for din virksomhet? Sønnen min, Willy, er blitt med på eiersida. Vi deler samme interesse, så hvis helsa mi holder tror jeg vi kan holde på i mange år fremover. En av utfordringene er å være konkurransedyktig på pris. Det er mange useriøse aktører i bransjen vår som dumper prisene, men som ikke bryr seg om kvalitet. Vi er opptatt av å levere god kvalitet, det er det største fortrinnet vi har.

Bilde: Fv. Rune Svensson og Willy Svensson

Hva mener dere kan gjøres for at flere skal etablere seg i Bjelland? Jeg tror vi er på riktig kurs med opprettelsen av Bjelland Næringsutvikling AS, og med promotering. Det er fint at vi har fått planert ut tomteområdet på Kvimo industriområde, slik at eventuelle nystartere kan komme raskt i gang. Jeg håper at det i hvert fall kommer ett bygg til på Kvimo. Da ville folk sett at ting skjer her, og det kan føre til at flere blir inspirert til å bygge. Det kunne f.eks. blitt arrangert en idé-dugnad, og premiert dem som hadde klart å sette noen av idéene ut i livet. Vi trenger flere som er villig å satse, det hadde vært positivt for bygda. Vi får håpe at nye E39, som skal legges litt lenger inn i landet, vil være med å sette fart på utviklingen.

Skrevet av: Gidske Rue