BJELLAND NÆRINGSUTVIKLING AS

Bjelland Næringsutvikling (BNU) er et selskap som har som formål å bidra til utvikling av nye og eksisterende virksomheter i Bjelland. Dette gjør vi ved aktiv deltagelse, tilrettelegging og rådgiving.

Pressemelding: Ny styreleder i Bjelland Næringsutvikling AS

Les mer her

(03.04.2020)


CORONAVIRUS

Pandemien har allerede fått store konsekvenser. Det er mange permitteringer og antall bedrifter i betalingsvansker er mangedoblet. Det er også en bekymring for inntekter i både kortsiktig og langsiktig framtid.

Dette er en tid hvor vi må se oss rundt etter nye løsninger og nye muligheter. Vi i Bjelland Næringsutvikling AS vil hjelpe der vi kan. Innovasjon Norge har nå fått mer midler. De sier: «Vi gjør det vi kan for å imøtekomme de utfordringene norske bedrifter møter. Dette betyr at vi kan bidra enda sterkere med offentlige midler i en krevende tid».

Les mer her: https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltakspakke/

Ta kontakt med Bjelland Næringsutvikling AS om du trenger hjelp til søknader og kontakter. Vi hjelper deg gjerne. Det er betydelig lempinger av vilkår, så nå er det gode muligheter for å skaffe flere midler.

Kontakt Liz Rekve på tlf 91374694

(Bjelland, 24.03.2020)Vinn-Vinn: Skogsveier skaper arbeid, henter ut grønne verdier

(Leserinnlegg av Arne Roland, 24.03.2020)

Grave-entreprenører har måtte parkere sine gravemaskiner. Myndighetene ser etter tiltak og stimuli som kan gi umiddelbar effekt. Norge gror igjen, og vi trenger infrastruktur for å hente ut disse verdiene, til sagbruk og byggenæring, til prosessindustri, og til grønn bioenergi.

De tiltak som regjeringen har initiert så langt har liten umiddelbar effekt for de små- og mellomstore bedriftene som sliter mest nå. Myndighetene ser jo etter hvordan man skal skape treffsikre tiltak som stimulerer til aktivitet raskt og umiddelbart. Svaret ligger oppe i dagen: bruk ordninger som allerede er på plass.

Det finnes nemlig en kanal - en vei, så og si - som allerede er oppgått og vel etablert: tilskuddsordningen for bygging og utbedring av landbruks- og skogsveier.

Mitt forslag er at regjeringen med umiddelbar virkning markant øker støtten til bygging og utbedring av skogsveier. Det ble 2018 gitt 92,5 millioner i offentlige tilskudd til slike tiltak, og denne summen kan enkelt økes. Det vil umiddelbart gi effekt gjennom at det er mange små prosjekt som enkelt kan iverksettes. Disse prosjektene har typisk kostnad på noen hundre tusen og opp til 2-3 millioner korner. Prosjektene trenger minimalt med prosjektering og er ofte enkle, men gir god og umiddelbare effekt på sysselsettingen.

Slik veibygging er samfunnsnyttig og skaper langsiktige verdier som igjen vil løse ut ny aktivitet ved at det blir enklere å gjennomføre annet verdiskapende arbeid i skogen. Det er vel dokumentert at skogsveinettet i Norge er underutviklet og har et stort behov for investeringer.

Midlene som blir tilført disse prosjektene vil umiddelbart skape aktivitet hos små entreprenører som sliter veldig tungt nå. Dette er entreprenører med 1-15 ansatte og noen få maskiner. Disse små bedriftene er bærebjelker i sine lokalsamfunn og lokale arbeidsplasser, og må reddes.

Saksbehandlingen i disse tilskuddsordningene er veletablert og velfungerende på fylkes- og kommunenivå, slik at det ikke er behov for å bygge opp noe nytt apparat. Ordningen kan enkelt gjennomføres ved at tilskuddsprosenten for hvert prosjekt økes betydelig, gjerne dobles, og at staten forskutterer for skogeierens egenandel.

Her kan vi skape umiddelbar næringsdrift, sikre lokale bedrifter og arbeidsplasser, og så kan vi litt etter litt hente ut de grønne fornybare verdiene som står der og venter.

Arne Roland
Styreleder Trekraft AS

(Dette innlegget er også sendt til flere mediehus og blitt bedt tatt inn som leserinnlegg, og det er også sendt til flere interesseorganisasjoner og Landbruks og Miljødepartementet.)


Kompetanseuke på Bjelland

Uke 44 2019

Bjelland Næringsutvikling AS inviterer igjen til den årlige kompetanseuka på Bjelland.
Vi har et rikholdig program gjennom hele uka.

Bedriftsrådgivning

Bjelland Næringsutvikling AS tilbyr bedriftsrådgivning i samarbeid med våre partnere Åseral Regnskapskontor AS, Team Revisjon AS og Lindesnes Næringshage AS.


Ekstragiv:

nytt stort nærings- og bygdeutviklingsprosjekt i Bjelland


Bjelland Næringsutvikling fortsetter arbeidet med å tilrettelegge for mer aktivitet i Bjelland, og ønsker derfor å gjennomføre et nytt nærings- og bygdeutviklingsprosjekt med en varighet på 3 år.

Prosjektet vil bygge på arbeidet og erfaringene som ble gjort våren 2017 med prosjektet
«Ekstragiv Bjelland», og er en videreføring med tre hovedsatsingsområder:

  • Næringsutvikling og sysselsetting
  • Stedsutvikling og botrivsel
  • Kompetanse, holdning og kultur

Prosjektet blir etablert under arbeidstittelen «Ekstragiv 2» og er tenkt å starte sommeren 2018
og vil vare til våren 2021. Vest-Agder Fylkeskommune, Lindesnesfondet og Marnardal
kommune var alle med på spleiselaget for først fase, og det er nå sendt søknad
til disse tre om tilskudd til videreføringen i denne 3-årige satsingen.

Dette nye prosjektet er omfattende og har et totalbudsjett på 6 millioner kroner, hvorav
det er søkt om 3 millioner kroner i offentlig støtte. De resterende 3
millionene skal finansieres gjennom dugnader, frivillig arbeid og sponsorer.

Her er link til søknaden i sin helhet, bortsett fra detaljene i kostnadsbudsjettet:

Målet for prosjektet er at det skal bli en solid ramme og godt grunnlag for videre utvikling av Bjelland,
og at det også kan ha ringvirkninger for grendene og bygdene rundt. Hovedmålet
er å øke tilflyttingen og redusere utflyttingen fra Bjelland, samt å gjøre
bygda til et enda bedre sted å bo og besøke.

Dette er et ambisiøst prosjekt fra Bjelland Næringsutvikling sin side, og styret er
overbevist om at dette er en riktig satsing. -Samarbeidet med det offentlige
støtteapparatet og kommunen er særdeles godt, og vi er fullstendig avhengig av
den finansielle støtten fra dem for å kunne kjøre et så stort prosjekt som det
vi nå planlegger. Samtidig er dette prosjektet også helt avhengig av et
kjempeengasjement fra alle i Bjelland for å lykkes, mener et samlet styre.

Prosjektet har også fått omtale i Lindesnes Avis: Fortsetter gigantsatsingen

Hvis du har spørsmål, ønsker å starte egen virksomhet, flytte på landet eller bare trenger
mer informasjon, så ikke nøl med ta kontakt.


Prosjektrapport "Ekstragiv Bjelland"

Da var første akt i Ekstragiv Bjelland over. I linken under beskriver prosjektleder Liz Rekve hovedpunktene i det som er blitt jobbet med gjennom de siste 3 månedene. 

Vi håper og tror at vi får til en fase to av prosjektet og at vil starte opp i slutten av august. Dette avhenger av at finansieringen går helt i orden, men vi er optimister! Da har vi en rekke konkrete prosjekt som vi ønsker å jobbe videre med ut fra det vi har lært i første fase av prosjektet.

Vi er så heldige at prosjektleder Liz Rekve har lovet at hun vil kommet tilbake for en fase 2, og vi gleder oss allerede.

Da vil vi takke alle som har vært involvert i denne første fasen og for alt engasjement og støtte fra så uendelig mange. Sist, men dog aller mest, vil vi takke prosjektleder Liz Rekve for hennes uendelige engasjement og for at hun har valgt å bruke tid med oss her på Bjelland! Tusen takk!

Hilsen Styret i Bjelland Næringsutvikling

Tanker fra Liz Rekve

Det er under to uker til min første periode i Bjelland er over. Det er 3 måneder jeg aldri vil glemme. Jobb er jobb, og folk er folk - men sånn er det ikke helt. Hvert sted og hver heiagjeng er annerledes og denne gjengen her i Bjelland er ekstraordinært flinke. Flinke, som i ivrige etter å få ting til. Når jeg om et par dager skal fortelle stortingspolitikere som kommer om denne satsinga, må jeg begynne der. Det er noe enestående med småsteder som klamrer seg til ønske og tro på bygda si, som griper sjanser og ser muligheter. Bjelland har stått han av, det er tro på bygda som vil gjøre dette til et spennende sted i framtida. Bjelland blir utkantstrøka i Lindesnes, artig med ei skogs- og landbruksbygd som skal få identiteten til et fyr. Men kanskje det er det vi skal bli - et fyrtårn for bygdelivet i Agder. Vi kan sette opp et fyrtårn på Ørteknappsknuten eller en annen høyde og blunke til kysten der sør. Identitet er viktig for framtida, hvem vi er og hva vi gjør uansett om du er bygd eller by, liten eller stor. 

Her i Bjelland har vi funnet strikkemønsteret - det innovativt, grønt, bærekraftig og mangfoldig. Ladestasjon for elbiler, grønn datalagring, treforedling, kuskjit, grendehus, dressursenter, gamle rideveier, vandringsstier, hytteutbygging, laftabygg, terengsykkelstier, gjenbruksbutikk, bier, bioenergi, låveenergi, kukraft, kultur, konserter, grendekino, gamle husmannsplasser, skogsturisme, besøksbrosjyre, motbakkeløp, bush craft, juletrær, glassblåseri og atelieer er noen av de tinga og ideer de tre siste månedene har bestått av. Jeg tenger en pause, og gjør opsummeringsmøte 8. mai (frigjøringdagen) - men veldig gjerne tilbake og gjøre mer.... nok et sted jeg legger igjen en liten bit av hjertet mitt... 

Skrevet av Liz Rekve.

Facebook: Bjelland Marnardal og Bjelland Næringsutvikling

e-post: liz.rekve@bjellandutvikling.no   //   tlf.: 913 74 694

Bjelland har potensialet for utvikling

Det er nå 14 dager siden jeg kom til Bjelland. Jeg var full av optimisme og forventninger, men må si alt som har skjedd til nå har vært overveldende bra. Folkemøtet ga et forsmak på hva som kan komme, nå gjelder det bare at folk og næringsliv holder ut en lang dugnad.Jeg skal dra frem tre ting som gir potensiale for Bjelland:

1) en grunnmur av folk og ildsjeler som vil noe og som ikke gir opp ved første vanskelighet eller nedtur
2) et felles genuint ønske om at bygda skal forsterkes, og at ALLE kan og vil bidra og samarbeide
3) at infrastruktur med vei, fiber, korthet til by/senter finnes

Det er for tidlig å begynne og snakke om resultater, men potensialet for utvikling for både sted og næring er tilstede. Jeg er optimistisk.

Skrevet av Liz Rekve. 

Nytt prosjekt; "Ekstragiv Bjelland"

Bjelland Næringsutvikling har planer om å starte opp et nytt prosjekt, kalt «Ekstragiv Bjelland». Dette prosjektet vil i tilfelle være den mest omfattende aktiviteten som næringsutviklingsselskapet har tatt på seg siden oppstarten i 2015.

Prosjektet starter opp med et folkemøte den 6.februar 2017 kl 1900 i Gymsalen ved Bjelland Skole.

Folkemøtet er åpent for ALLE, og det er viktig at alle stiller opp. ALLE har noe å bidra med når det gjelder aktiviteter i Bjelland. Les mer om prosjektet her.

Nytt stort nærings- og bygdeutviklingsprosjekt i Bjelland


Bjelland Næringsutvikling fortsetter arbeidet med å tilrettelegge for mer aktivitet i Bjelland, og ønsker derfor å gjennomføre et nytt nærings- og bygdeutviklingsprosjekt med en varighet på 3 år.

Prosjektet vil bygge på arbeidet og erfaringene som ble gjort våren 2017 med prosjektet
«Ekstragiv Bjelland», og er en videreføring med tre hovedsatsingsområder:

  • Næringsutvikling og sysselsetting
  • Stedsutvikling og botrivsel
  • Kompetanse, holdning og kultur

Prosjektet blir etablert under arbeidstittelen «Ekstragiv 2» og er tenkt å starte sommeren 2018
og vil vare til våren 2021. Vest-Agder Fylkeskommune, Lindesnesfondet og Marnardal
kommune var alle med på spleiselaget for først fase, og det er nå sendt søknad
til disse tre om tilskudd til videreføringen i denne 3-årige satsingen.

Dette nye prosjektet er omfattende og har et totalbudsjett på 6 millioner kroner, hvorav
det er søkt om 3 millioner kroner i offentlig støtte. De resterende 3
millionene skal finansieres gjennom dugnader, frivillig arbeid og sponsorer.

Her er link til søknaden i sin helhet, bortsett fra detaljene i kostnadsbudsjettet:

Nye samarbeidspartnere

For å sikre driften i Bjelland Næringsutvikling så har styret besluttet å invitere næringsdrivende i distriktet til å tegne samarbeidsavtaler.

Flere bedrifter har allerede signert slike samarbeidsavtaler, men det er nødvendig å skaffe mer midler for at Bjelland Næringsutvikling kan fortsette driften også gjennom 2017.

Vi håper også at flest mulig deler informasjonen om dette tilbudet. Det er også lov å utfordre næringsdrivende til å støtte opp om arbeidet med nærings- og stedsutvikling i Bjelland.

Bjelland Næringsutvikling kan til gjengjeld love god profilering og fin omtale for de som blir med som samarbeidspartnere videre.

Les mer her. 

ANDRE NYHETER

Bedriftsprofil: Adventure Norway

I serien der vi presenterer bedrifter og gründere på Bjelland så er vi i dag kommet til Ewen Martin som driver Adventure Norway, les hele intervjuet her.

Bedriftsprofil: Ånen Trygsland AS

Vi holder for tiden på å presentere forskjellige bedrifter i Bjelland og neste ut er Ånen Trygsland som er gründer og eier i Ånen Trygsland AS, les hele intervjuet her. 

Bedriftsprofil: 

Rune Svensson Transport AS

Vi vil i tiden framover presentere forskjellige bedrifter i Bjelland og først ut så har vi intervjuet Rune Svensson, som er gründer og eier i Rune Svensson Transport AS, les hele intervjuet her.

Ledige næringstomter

Marnardal kommune har ledig rimelige næringstomter på Kvimo i Bjelland.

Industriområdet er plassert midt i Agder, og man når store deler av Sørlandet innenfor 45 minutters kjøring. Tomteområdet er ferdig regulert, og opparbeiding av enkelttomter kan skje raskt. Området er åpent for alle typer virksomheter, og det er fleksibilitet mhp størrelsen på tomtene. Det er totalt ca 70 mål tilgjengelig hvorav 35 mål er klar for tomteopparbeidelse.

Interessenter kan lese mer her eller ta kontakt med Marnardal kommune for mer informasjon.

Fra varmepumper til ovner

Ånen Trygsland AS har utvidet sin virksomhet. Bedriften har nå blitt med i kjeden Ildstedet og er nå forhandlere av Jøtul, Scan og Ild. Kom innom for å se den nye utstillingen.

Les mer

Infokiosk til Joker Bjelland

Lindesnesregionen har i løpet av våren plassert ut ca 30 infokiosker i regionen. En av disse er plassert på Joker Bjelland.

Les mer.

Bjelland Bensin AS

Bjelland Bensin AS er et nyopprettet selskap driver salg av drivstoff fra det oppgraderte anlegget på Kvimo. Det er Ånen Trygsland og Rune Svensson som eier selskapet, og de står for driften. 

Les mer